دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:20:36 PM 1400 / 01 / 24
 

جلسه کمیته ستاد اجرایی ماده 88 تشکیل گردید.
جلسه کمیته ستاد اجرایی ماده 88 و کاهش تصدی گری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -11:41


جلسه کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی تشکیل گردید.
جلسه کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -11:37


بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل از نظر اجرای مدل EFQM مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.
بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل از نظر اجرای مدل EFQM مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:11


تمدید گواهی نامه ISO 9001 مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه و بیمارستان متینی
پس از اخذ گواهی نامه ISO9001 در مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه و بیمارستان متینی در بهمن ماه 89 و به دنبال طرح موضوع و پیگیری های بعمل آمده توسط کمیسیون تحول اداری دانشگاه در تاریخ 19 و 20 آذرماه سال جاری، دو مرکز مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تاریخ : 1390 / 09 / 24 -13:2


شماره 115 نشریه حیات منتشر شد
شماره 115 نشریه حیات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ویژه آبان ماه 90 در 12 صفحه منتشر شد.

تاریخ : 1390 / 09 / 21 -12:32


برای سومین سال پیاپی کسب رتبه برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جشنواره شهید رجایی
بر اساس ارزیابی عملکرد صورت گرفته از دستگاه های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان موفق به کسب رتبه برتر در شاخصهای بهره وری ارزیابی عملکرد سال 89 در بین کلیه دستگاه های اجرایی استان اصفهان در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی گردید

تاریخ : 1390 / 09 / 01 -10:37


جلسه کمیته ISO تشکیل گردید.
جلسه کمیته ISO به منظور پیگیری مصوبات و گزارشگیری از عملکرد دو مرکز بعد از اخذ گواهینامه ISO 2002 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 08 / 10 -13:13


جلسه EFQM در مورخ 11/7/90 تشکیل گردید.
با حضور شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل جلسه EFQM در مورخ 11/7/90 تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 08 / 10 -13:18


جلسه کمیسیون تحول اداری مورخ 10/8/90 برگزار شد.
در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه، اعضا کمیسیون و دبیران کمیته های وابسته برگزار شد رضا نعناکار دبیر کمیسیون تحول اداری ضمن مرور مصوبات جلسه قبلی، مفاد تفاهم نامه اجرای برنامه های تحول اداری و آئین نامه ها و بخشنامه ها و قوانین مدیریت خدمات کشوری مرتبط را بصورت اجمالی بیان نمودند و مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون سیاست گذاری های کلان دانشگاه بر اساس تفاهم نامه مذکور برنامه ریزی شود و جهت عملیاتی نمودن آن، معاونت توسعه و منابع و حوزه های وابسته اقدام نمایند.

تاریخ : 1390 / 08 / 11 -13:4


تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان اخوان
در راستای دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه و اجرای محورهای برنامه حاکمیت بالینی، برنامه استراتژیک بخش روان پزشکی بیمارستان اخوان تدوین گردید.

تاریخ : 1390 / 08 / 09 -13:56

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 10 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150