دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:01:03 AM 1400 / 01 / 25
 

جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه برگزار شد
جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه روز شنبه مورخ 13/12/90 در سالن شهدای ستاد با حضور رئیس دانشگاه و اعضاء آن برگزار شد.

تاریخ : 1390 / 12 / 17 -10:50


اعطای گواهی نامه تعهد به تعالی به بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل
دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی در اولین حضور خود در نهمین همایش جایزه ملی بهره وری سال 1390 گردید.

تاریخ : 1390 / 12 / 11 -12:38


اجرای سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت مصرف انرژی ISO9001 و EN 16001:2009 در دفتر فنی دانشگاه طراحی و اجرا می گردد.
دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: بنا به پیشنهاد دفتر فنی دانشگاه و تصویب کمیسیون تحول اداری در تاریخ 23/11/90 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و مدیریت مصرف انرژی EN16001:2009 طراحی و اجرا خواهد گردید.

تاریخ : 1390 / 12 / 04 -10:18


شاخص های عمومی و اختصاصی و بهره وری سال 1390 دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

تاریخ : 1390 / 12 / 01 -13:37


مدل EFQM در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل مورد ارزیابی قرار گرفت
بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل در تاریخ 27/11/90 مورد ارزیابی خارجی توسط موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی قرار گرفت.

تاریخ : 1390 / 12 / 01 -12:52


میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می گردد.
در اجرای بخشنامه شماره 7193/200 مورخ 90/3/30 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، کمیسیون تحول اداری دانشگاه در تاریخ 23/11/90 مصوب نمود میز خدمت در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می گردد.

تاریخ : 1390 / 11 / 27 -12:46


جلسه کمیسیون تحول اداری تشکیل گردید.
جلسه کمیسیون تحول اداری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:9


راه اندازی چندین وب سایت سلامت
به منظور ارتقای سلامت شهروندان ایرانی دفتر آموزش و ارتقای سلامت اقدام به راه اندازی چندین وب سایت نموده است که در حال حاضر فعال می باشد

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:15


جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری تشکیل گردید.
جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:10


برنامه راهبردی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تدوین شد
دستیابی به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که بعنوان میثاق ملی در همه سازمان های کشور مورد توجه قرار گرفته است ، مستلزم برنامه ریزی و اجرایی شدن برنامه های پیش بینی شده می باشد.

تاریخ : 1390 / 11 / 25 -13:7

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 7 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150