دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:33:50 PM 1400 / 01 / 24
 

تاکید ریاست محترم دانشگاه بر مشارکت بیشتر کارکنان در طرح ارائه پیشنهادات
تاکید ریاست محترم دانشگاه بر مشارکت بیشتر کارکنان در طرح ارائه پیشنهادات

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:49


نشست مشترک معاون توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و قم برگزار شد
نشست مشترک معاون توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کاشان و قم روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 در سالن شهداء ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:34


شیوه نامه نظام پیشنهادات سال 91دانشگاه
شیوه نامه نظام پیشنهادات مورخ 10/3/91 در کمیسیون تحول اداری مصوب گردید.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:44


رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر جلب مشارکت هر چه بیشتر کارکنان تاکید کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر جلب مشارکت هر چه بیشتر تمامی کارکنان در ارائه پیشنهاد در خصوص بهبود ارائه خدمات در واحدهای مختلف دانشگاه تاکید کرد.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:40


گزارش عملکرد سه ماه اول حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1391
گزارش عملکرد سه ماه اول حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1391

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:48


اجرای نظام نوین مالی موجب دو برابر شدن درآمدهای وزارت بهداشت شده است
مدیر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با اجرای نظام نوین مالی حجم درآمدهای وصولی در بخش بهداشت و درمان کشور در سال 90 نسبت به سال 88 بطور ناگهانی دو برابر افزایش یافته است.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:38


برنامه استراتژیک بیمارستان متینی تدوین شد
در راستای دست یابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برنامه استراتژیک بیمارستان متینی کاشان تدوین شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:11


اجرای سیستمHIS در بیمارستان نقوی
سیستمHIS در کلینیک های تخصصی و پارکلینک های بیمارستان نقوی اجرا گردید.

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:5


اتمام ارزیابی عملکرد سال 90 دانشگاه
دبیر کمیسیون تحول اداری گفت: عملیات اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه از اوایل اسفند ماه سال 90 آغاز و در اواسط اردیبهشت ماه 91 پایان یافت.

تاریخ : 1391 / 03 / 03 -23:45


تدوین برنامه جامع تحول اداری سال 91 دانشگاه
دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: تدوین برنامه جامع تحول اداری سال 91 دانشگاه توسط دبیرخانه کمیسیون تحول اداری از اسفندماه سال 90 آغاز و در فروردین ماه سال جاری به پایان رسید.

تاریخ : 1391 / 01 / 30 -12:20

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 6 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150