دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:09:43 AM 1400 / 01 / 25
 

ایجاد کانون دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
کانون دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ایجاد گردید.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:44


بانک اطلاعاتی تسهیلات بانکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان ایجاد شد
مسئول اداره رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بانک اطلاعاتی تسهیلات بانکی اعطاء شده به پرسنل شاغل و بازنشسته دانشگاه ایجاد شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:5


درصد اشغال تخت دربیمارستان اخوان در سه ماهه اول سال 91
درصد اشغال تخت دربیمارستان اخوان در سه ماهه اول سال 91 اعلام گردید.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:15


عملکرد سال 1390 بیمارستان اخوان در یک نگاه

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:13


پویایی دانشگاه در گرو به کارگیری ایده های نو و تاثیر گذار است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: پویایی دانشگاه در گرو به کارگیری ایده های نو و تاثیر گذار است.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:35


برای اولین بار در کاشان: نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاههای بیمارستان متینی آغاز شد.
نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاههای چشم و گوش و حلق و بینی بیمارستان متینی بصورت آزمایشی آغاز شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:27


یکی از فرآیند های دانشگاه در پنجمین جشنواره کشوری آموزشی شهید مطهری برتر شناخته شد
یکی از فرآیندهای ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پنجمین جشنواره کشوری آموزشی شهید مطهری برتر شناخته شد.

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:38


چهارمین جلسه شورای نظام پذیرش و بررسی پشنهادات کارکنان دانشگاه در سال جاری برگزار شد

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -10:33


انبارگردانی کلیه انبارهای دانشگاه انجام شد

تاریخ : 1391 / 05 / 15 -9:59


برگزاری اولین جلسه کمیته اقتصاد درمان
برگزاری اولین جلسه کمیته اقتصاد درمان

تاریخ : 1391 / 05 / 14 -11:53

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 5 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150