دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:38:40 AM 1400 / 01 / 25
 

جلسه کمیته تکریم در تاریخ 91/9/28 تشکیل گردید.
جلسه کمیته تکریم در تاریخ 91/9/28 تشکیل گردید.

تاریخ : 1391 / 10 / 05 -13:25


جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه برگزار شد
جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز شنبه مورخ 91/7/15 در سالن شهداء ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1391 / 07 / 16 -9:34

در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی:
دانشگاه موفق به کسب رتبه عالی و دستگاه برتر منتخب استان شد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان براساس ارزیابی عملکرد سال 90 بر مبنای امتیازات کسب شده موفق به کسب رتبه عالی در بین دستگاه های اجرایی و دستگاه اجرایی برتر منتخب استان از سوی استاندار شد.

تاریخ : 1391 / 07 / 10 -8:51


راه اندازی سیستم دریافت انتقادات ، پیشنهادات و شکایات از طریق پیامک یا گذاردن پیغام
راه اندازی سیستم دریافت انتقادات ، پیشنهادات و شکایات از طریق پیامک یا گذاردن پیغام

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -11:58


عملکرد بیمارستان متینی در سال 1390
عملکرد بیمارستان متینی در سال 1390

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -11:14


تدوین برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی مجتمع بیمارستانی شهید دکتربهشتی
تدوین برنامه عملیاتی حاکمیت بالینی مجتمع بیمارستانی شهید دکتربهشتی

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -11:5


برگزاری اولین دوره آموزش استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها
برگزاری اولین دوره آموزش استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -11:2


ایجاد فرم در وب سایت دفتر کار آفرینی جهت ثبت دقیق اطلاعات افراد جویای کار
ایجاد فرم در وب سایت دفتر کار آفرینی جهت ثبت دقیق اطلاعات افراد جویای کار

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -11:0


آمار اعضای هیئت علمی دانشگاه از سال 1386 لغایت 1390
آمار اعضای هیئت علمی دانشگاه از سال 1386 لغایت 1390

تاریخ : 1391 / 05 / 25 -10:56


تدوین برنامه استراتژیک مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
تدوین برنامه استراتژیک مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی

تاریخ : 1391 / 05 / 19 -11:49

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 4 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150