دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:33:05 PM 1400 / 01 / 24
 

ارسال گزارش عملکرد سال 89 کمیسیون تحول اداری به استانداری
رضا نعناکار گفت: کمیسیون تحول اداری و کمیته های وابسته به آن در طی سال 1389 اقدام به برگزاری 149 جلسه با بیش از 1050 مصوبه نموده است. ضمناً در سال گذشته 144 جلسه برگزار شده بود که با بیش از 980 مصوبه در پی داشته است. این گزارشات به صورت کاملاً الکترونیکی به استانداری اصفهان ارسال گردیده است.

تاریخ : 1390 / 02 / 22 -13:14


تدوین برنامه جامع تحول اداری سال 90 دانشگاه
دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: برنامه جامع تحول اداری سال 90 دانشگاه توسط دبیرخانه کمیسیون تحول اداری به منظور تحقق 10 برنامه تحول اداری کشور در فروردین ماه سال جاری تدوین شد. رضا نعناکار افزود: این برنامه برای سومین سال متوالی با هدف تدوین برنامه سالیانه کمیسیون و کمیته های وابسته به آن و همچنین زمان بندی انجام فعالیت ها در راستای دستیابی به اهداف برنامه های تحول اداری کشور ارائه شده است .

تاریخ : 1390 / 02 / 21 -12:34


برگزاری اولین جلسه تیم ارزیابی عملکرد دانشگاه در سال 90
رضا نعناکار دبیر کمیسیون تحول اداری گفت: با توجه به نامه شماره 203779/61/20 مورخ 14/12/89 استانداری اصفهان مبنی بر آغاز فرایند ارزیابی عملکرد در تاریخ 8/1/90 اعضاء تیم ارزیابی عملکرد دانشگاه با تشکیل جلسه به منظور سرعت بخشی در روند فرایند ارزیابی و جمع آوری مستندات از کمیته های وابسته به کمیسیون, معاونتها و حوزه های تابعه موارد ذیل به تصویب رسید.

تاریخ : 1390 / 02 / 01 -11:42


جلسه تقدیر از دست اندرکاران دریافت گواهینامه ISO 9001 اولین مرکز بهداشتی در سطح کشور
جلسه تقدیر از دست اندرکاران دریافت گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO9001مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه زیدی بعنوان اولین مرکز بهداشتی در سطح کشور در محل سالن شهدا ستاد مرکزی دانشگاه از سوی ریاست محترم دانشگاه و با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین معاونت بهداشتی، اعضا کمیسیون تحول اداری و کلیه پرسنل مرکز مذکور در روز سه شنبه مورخ 24/12/89 برگزار گردید.

تاریخ : 1389 / 12 / 28 -9:18


مرکز فاطمیه کاشان به عنوان اولین مرکز بهداشتی درمانی در سطح کشور گواهی نامه ISO9001 گرفت
دبیر کمیته ISO دانشگاه گفت: بر اساس پیشنهاد کمیته بهبود کیفیت و بهره وری و تصویب کمیسیون تحول اداری دانشگاه درتاریخ26/12/87 مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه به عنوان اولین مرکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت اجرای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 انتخاب گردید.

تاریخ : 1389 / 12 / 10 -8:34


دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارائی و عملکرد به کارکنان ابلاغ شد
رضا نعناکار دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارائی و عملکرد به کارکنان دستگاه های اجرایی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شد.

تاریخ : 1389 / 11 / 09 -13:38


جلسه کمیته بهبود کیفیت و بهره وری در تاریخ 29/10/89 برگزار شد
جلسه کمیته بهبود کیفیت و بهره وری در تاریخ 29/10/89 برگزار شد

تاریخ : 1389 / 11 / 09 -8:34


نتایج نظرسنجی بعمل آمده شش ماهه اول سال 89 در مراکز آموزشی پزشکی درمانی دانشگاه و شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل از سوی دبیرخانه کمیسیون تحول اداری منتشر شد
نتایج نظرسنجی بعمل آمده شش ماهه اول سال 89 در مراکز آموزشی پزشکی درمانی دانشگاه و شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل از سوی دبیرخانه کمیسیون تحول اداری منتشر شد

تاریخ : 1389 / 11 / 09 -8:31


اجرای مدل EFQM در بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل
دبیر کمیسیون تحول اداری دانشگاه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تحول اداری عملکرد بیمارستان سیدالشهدا وابسته به شبکه بهداشت درمان آران و بیدگل باهمکاری شرکت مشاور بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

تاریخ : 1389 / 10 / 27 -12:45


ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 89 کمیته مدیران دانشگاه به استانداری
رضا نعناکار دبیر کمیسیون تحول اداری گفت: با مد نظر قرار دادن تبصره 2 ماده 9 دستورالعمل اجرایی ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران به شماره 113517/1804 مورخ 17/6/82 در جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه، با انتصاب 2 نفر از مدیران موافقت شد.

تاریخ : 1389 / 10 / 07 -8:13

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 14 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150