دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:23:27 AM 1400 / 01 / 25
 

جلسه شورای سیاست گذاری در راستای تدوین نقشه علمی سلامت دانشگاه در تاریخ 29/4/90 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 01 -12:43


جلسه شورای سیاست گذاری در راستای تدوین نقشه علمی سلامت دانشگاه در تاریخ 22/4/90 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 01 -12:34


نصب و راه اندازی دستگاه عابر بانک در بیمارستان متینی

تاریخ : 1390 / 04 / 30 -10:39


اجرای آزمایشی HIS در بیمارستان متینی

تاریخ : 1390 / 04 / 30 -10:28


جلسه شورای سیاست گذاری در راستای نقشه علمی سلامت دانشگاه مورخ 8/4/90 تشکیل گردید.
جلسه شورای سیاست گذاری در راستای نقشه علمی سلامت دانشگاه مورخ 8/4/90 تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 04 / 18 -13:28


جلسه شورای سیاست گذاری به منظور تدوین نقشه علمی سلامت دانشگاه مورخ 12/4/90 تشکیل گردید.
جلسه شورای سیاست گذاری به منظور تدوین نقشه علمی سلامت دانشگاه مورخ 12/4/90 تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 04 / 18 -13:27


جلسه کمیسیون تحول اداری مورخ 13/4/90 برگزار شد.
جلسه کمیسیون تحول اداری مورخ 13/4/90 برگزار شد.

تاریخ : 1390 / 04 / 18 -13:26


اتمام ارزیابی عملکرد سال 89 دانشگاه
دبیر کمیسیون تحول اداری گفت: عملیات اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه از اواخر اسفند ماه سال89 آغاز و در پایان خرداد ماه90پایان یافت.

تاریخ : 1390 / 04 / 18 -13:21


ارسال مستندات استقرار چرخه بهره وری به چهاردهمین جشنواره شهید رجایی
به منظور انعکاس اقدامات انجام شده در دانشگاه،کمیسیون تحول اداری اقدام به تهیه مستندات در خصوص استقرار چرخه بهره وری و ارسال آن به چهاردهمین جشنواره شهید رجایی نمود .

تاریخ : 1390 / 04 / 15 -9:30


نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه حداکثر تا پایان خردادماه سال 90 تدوین می گردد
دبیر شورای سیاست گذاری دانشگاه گفت: تدوین نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کشور از ابتدای بهمن ماه سال 89 با تشکیل شورای سیاست گذاری دانشگاه شروع گردید که بر اساس جدول گانت ترسیم شده و پیش بینی مراحل انجام کار مقرر گردید که تا پایان خردادماه نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه تدوین گردد.

تاریخ : 1390 / 03 / 07 -7:47

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 13 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150