دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:10:31 PM 1400 / 01 / 24
 

جلسه کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در تاریخ 4/5/90 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 08 -10:11


تدوین پیش نویس نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه
رضا نعناکار دبیر شورای سیاست گذاری دانشگاه گفت: پیش نویس نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه که از ابتدای بهمن ماه سال قبل شروع گردیده بود با برگزاری بیش از 21 جلسه تهیه گردید. نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه در راستای دستیابی به چشم انداز ایران در سال 1404 که بعنوان میثاق ملی در همه قانون گذاری ها و برنامه ریزی ها باید مورد توجه کامل قرار گیرد تهیه گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 10 -13:15


جلسه شورای سیاست گذاری در راستای تدوین نقشه علمی سلامت دانشگاه در تاریخ 30/4/90 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 01 -12:46


انتخابات شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
چهارمین انتخابات شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان دانشگاه برگزار می گردد

تاریخ : 1390 / 05 / 09 -12:4


دوره آموزش ضمن خدمت حجاب وعفاف به صورت غیر حضوری برگزار می گردد
ره آموزش ضمن خدمت حجاب وعفاف به صورت غیر حضوری برگزار می گردد

تاریخ : 1390 / 05 / 09 -12:0


استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی
استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی

تاریخ : 1390 / 05 / 09 -11:51


سطح بندی دستگاه های اجرایی در خصوص پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد توسط شورایعالی اداری
سطح بندی دستگاه های اجرایی در خصوص پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد توسط شورایعالی اداری

تاریخ : 1390 / 05 / 09 -11:17


ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای توسعه شورایعالی اداری
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای توسعه شورایعالی اداری

تاریخ : 1390 / 05 / 09 -11:11


اطلاعیه مهم شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه

تاریخ : 1390 / 05 / 06 -12:27


معرفی فرآیندهای برتر در کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت
در کمیته علمی چهارمین جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی دو فرآیند زیر بعنوان فرآیند برتر انتخاب گردید

تاریخ : 1390 / 05 / 06 -12:22

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 12 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150