دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:08:22 AM 1400 / 01 / 25
 

شارژ کارت های تغذیه به صورت اینترنتی امکان پذیر شد
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه از آغاز شارژ الکترونیکی کارت اتوماسیون تغذیه به صورت اینترنتی خبر داد.

تاریخ : 1390 / 08 / 03 -13:41


سامانه ارزشیابی اساتید اینترنتی شد
سامانه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی راه اندازی شد.

تاریخ : 1390 / 08 / 03 -13:36


نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان رونمایی شد
نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان به همراه پرده برداری از تندیس این نقشه طی مراسمی رونمایی شد.

تاریخ : 1390 / 08 / 03 -13:13


تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان اخوان
جلسات هفتگی تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان اخوان با حضور کلیه مدیران بیمارستان از مردادماه سال جاری تشکیل گردید.

تاریخ : 1390 / 07 / 05 -13:12


انجام ممیزی مراقبتی جهت استمرار گواهینامه ISO 9001
بدنبال اخذ گواهینامه ISO 9001 در مراکز پایلوت دانشگاه (بیمارستان متینی و مرکز فاطمیه) در بهمن ماه 89، به منظور نظارت، ارزیابی سیستم و بررسی عملکرد واحدها توسط شرکت صادر کننده گواهی نامه (شرکت IMQایتالیا) ممیزی مراقبتی مرحله اول در دیماه سال جاری انجام خواهد شد.

تاریخ : 1390 / 07 / 05 -10:38


برگزاری جلسه آموزشی EFQM با حضور سرپرستاران بخش های درمانی بیمارستان سیداشهداء آران و بیدگل
روز سه شنبه مورخ22/6/90 جلسه ای در سالن کنفرانس بیمارستان با حضور جناب آقای دکتر مکی ریاست شبکه و آقای دکتر عظیمی ریاست بیمارستان بهمراه سرپرستاران بخش های درمانی به منظور آشناسازی پرسنل با مبانی برنامه ریزی استراتژیک انجام شد.

تاریخ : 1390 / 06 / 30 -10:1


جلسه شورای سیاست گذاری دانشگاه جهت تدوین نهایی نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برگزار شد.
جلسه شورای سیاست گذاری دانشگاه جهت تدوین نهایی نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه در تاریخ 15/5/90برگزار شد.

تاریخ : 1390 / 05 / 27 -10:5


جلسه شورای سیاست گذاری در راستای تدوین نهایی نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه برگزار گردید.
جلسه شورای سیاست گذاری در راستای تدوین نهایی نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه در تاریخ 16/5/90برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 05 / 27 -10:9


جلسه کمیسیون تحول اداری در تاریخ 24/5/90 برگزار گردید.
جلسه کمیسیون تحول اداری در تاریخ 24/5/90 برگزار گردید.

تاریخ : 1390 / 06 / 02 -10:18


اطلاعیه شورای سیاست گذاری دانشگاه
دعوت از کلیه صاحبنظران جهت تعامل در تدوین نهایی نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه

تاریخ : 1390 / 05 / 22 -13:17

RSS اخبار کمیسون تحول اداری
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  
صفحه 11 از 15   تعداد اخبار اين گروه خبري: 150