دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:51:39 PM 1400 / 01 / 27
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1396
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1396 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -11:4

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به فراخوان شناسایی شرکت های پیمانکاری و بررسی صلاحیت فنی و بازرگانی و انجام تشریفات قانونی مناقصه دو مرحله ای استاندارد سازی و بازسازی تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان امام علی (ع) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 16 -14:3

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور اجرای فونداسیون وسازه ساختمان پست برق بیمارستان شهید دکتربهشتی از طریقق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 06 / 16 -14:1

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/06/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی (نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ) مراکز بهداشتی درمانی خود (شامل مرکز، پایگاه و خانه بهداشت) مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 15 -9:48

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط مناقصه خرید کیف سلامت بیمار مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز کیف سلامت برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 14 -10:18

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 09/06/96
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی (پشتیبانی) واحدهای تابعه دانشگاه در سال 96 و 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی، نگهداری و سرایداری تعدادی از واحدهای تابعه شهر و روستایی خود را به تعداد 40 نفر در رسته های (نظافت، نگهبانی، سرایداری، پشتیبانی ، راننده و ...) به شرکت های خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 01 -7:56

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 06/06/96
شرایط مناقصه واگذاری امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی در سال تحصیلی 96 و 97
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 05 / 17 -16:17

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/05/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل سی تی اسکن خود واقع در مرکز پزشکی، آموزشی درمانی نقوی بصورت مشارکتی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 05 / 09 -7:56

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/04/96
شرایط مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهید بهشتی
مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را در سال 97-1396 از طریق اجاره مینی بوس با راننده از بخش خصوصی واجدالشرایط خریداری نماید.

تاریخ : 1396 / 04 / 11 -8:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/03/96
شرایط مناقصه تیم کسورات پرونده های پزشکی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 03 / 21 -10:18

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 8 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318