دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:52:26 PM 1400 / 01 / 24
 
مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 01/08/96
فراخوان جذب نیروی کمک پرستار (شرکتی) در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت تامین نیروی کمک پرستاری مورد نیاز در بیمارستان های تابعه این دانشگاه از طریق شرکت پیمانکاری(خرید خدمات) بر اساس شرایط احراز مندرج در این آگهی و از طریق آزمون اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 19 -11:44

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 27/07/96
شرایط مناقصه واگذاری ارائه خدمات مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظردارد براساس دستورالعمل اجرایی برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت در مناطق شهری و حاشیه نسخه (سه) و طبق شرایط حاضر، مدیریت پایگاههای سلامت و بخشی از خدمات مورد نیاز درمراکز خدمات جامع سلامت را بشرح پیوست، بمدت یکسال به واجدین شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:24

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط استعلام خرید پرتال سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خرید پرتال سازمانی خود را از طریق استعلام بهاء از بخش خصوصی و با شرایط ذیل تهیه نماید.

تاریخ : 1396 / 07 / 18 -11:11

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/07/96
آگهی فراخوان مناقصه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد (نسبت به واگذاری پارکینگ روباز خود جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی) بمدت یکسال بصورت اجاره بهاء اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 07 / 12 -8:3

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل سال 96 تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1396 / 06 / 25 -9:41

مهلت اعتبار:پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 30/06/96
شرایط استعلام تأمین سرویس پهنـای بانـد اینترنـت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از پهنای باند اینترنت خود را به میزان 15 Mbpsدریافت و 15 Mbpsارسال به صورت اختصاصی (Dedicate) و 24 ساعته (شبانه روزی) به مدت یکسال از طریق استعلام بهاء از بخش خصوصی و با شرایط ذیل تامین نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:30

تمدیداعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 27/07/96
شرایط استعلام واگذاری تهیه تونر (پودر ) کارتریج واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد تهیه تونر (پودر ) کارتریج واحدهای تابعه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خود را از طریق استعلام با شرایط ذیل از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:12

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/06/96
شرایط استعلام داشبورد مدیریتی سیستم اطلاعات بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد خرید برنامه تحلیلی ( داشبورد مدیریتی ) شامل شاخص های درمانی و گزارشات مربوطه با نرم افزار QlikView به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:18

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/96
شرایط مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را درقالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید .

تاریخ : 1396 / 06 / 21 -12:15

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 05 / 19 -13:21

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 7 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318