دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:57:10 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بخش های سرپایی و بستری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 11 / 24 -8:47

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل و راه اندازی طبقات اول و دوم و پشت بام ساختمان کلینیک دندانپزشکی ( شامل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ) خود را مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 21 -11:56

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه تیم کسورات پرونده های اسناد پزشکی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور تصدی گری تیم بررسی کسورات بیمه ای پرونده های پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را از طریق خرید خدمت به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال از تاریخ01/01/97 لغایت 29/12/97 واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 16 -10:25

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی بیمارستان کارگرنژاد 1396 و 1397
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی (نظافت، پشتیبانی شامل بادیگارد، آبدارخانه و ..) بیمارستان کارگرنژاد خود را از طریق مناقصه عمومی از تاریخ 01/01/1397 بمدت یکسال به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 12 -13:11

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/12/96
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی از تاریخ 01/01/1397 لغایت29/12/1397 از طریق مزایده اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 10 -12:58

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/11/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به احداث و تکمیل ساختمان های پایگاه سلامت سپهری، سادات راوند و زائر امام مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 05 -8:40

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26/11/96
شرایط مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات بخش اورژانس، جنرال داخلی، اورژانس توسعه یافته و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و (واحد MRI) مجتمع بیمارستانی شهیددکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امورمربوط به خدمات ( نظافت ) بخش های اورژانس، جنرال داخلی، اورژانس توسعه یافته و امور مربوط به خدمات ساختمان امام علی(ع) و(واحدMRI) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 10 / 23 -12:40

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی، واگذاری بخشی از امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از امور مالی واحدهای تابعه خود را به شرکت یا موسسات حسابداری و حسابرسی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی از تاریخ 01/01/1397 لغایت 29/12/1397 واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 10 / 20 -13:26

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 23/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی چیلرهای تراکمی هوا خنک ساختمان های خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:45

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/10/96
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات مرمت و نازک کاری ساختمان سلامتکده طب سنتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1396 / 10 / 07 -10:43

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 5 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318