دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:40:36 PM 1400 / 01 / 27
 
مهلت اعتبار: 17/6/89
مناقصه عمومی پروژه بهسازی ساختمان و تاسیسات فاز اول مرکز سلطان امیر احمد

تاریخ : 1389 / 06 / 16 -9:25

مهلت اعتبار: 20/6/89
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

تاریخ : 1389 / 06 / 16 -9:16


شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -13:8


شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای اورژانس جاده ای برزک و کامو و جوادالائمه
شرایط مناقصه واگذاری پایگاههای اورژانس جاده ای برزک و کامو و جوادالائمه

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -13:5


مزایده واگذاری داروخانه های مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی متینی،نقوی و شهید بهشتی
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه های مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی متینی ، نقوی و شهید بهشتی ( داروخانه سرپایی )

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -13:3


آگهی فراخوان مشارکت در راه اندازی بخش سی تی اسکن
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش سی تی اسکن 16 اسلایس بیمارستان شهید بهشتی را با تعرفه دولتی و از طریق مشارکت با بخش خصوصی ( حقیقی یا حقوقی ) راه اندازی نماید

تاریخ : 1389 / 06 / 02 -11:3

مهلت اعتبار : 25/7/1389
مزایده فروش خودرو
شرایط مزایده عمومی فروش 4 دستگاه خودرو قابل تبدیل دانشگاه

تاریخ : 1388 / 07 / 09 -12:30

مهلت اعتبار : 22/7/1389
آگهی فراخوان مناقصه پروژه ساختمان خوابگاه 240 نفره

تاریخ : 1388 / 07 / 09 -12:34

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 32 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318