دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:43:40 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/1397
شرایط مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 12 -13:13

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/97
واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی به افراد ذیصلاح ازطریق مناقصه اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 05 -13:6

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/03/97
شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد خدمات داروخانه سرپایی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات از جمله آب، برق و گاز ، دستگاههای برودتی و حرارتی با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 03 / 13 -7:55

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/04/97
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 03 / 12 -13:47

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 25/02/97
آگهی فراخوان بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 17 -14:15

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/02/97
آگهی فراخوان بیمه آتش سوزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه آتش سوزی مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی طبق شرایط زیر اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 17 -14:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/02/97
آگهی فراخوان احداث سالن ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به عملیات احداث سالن ورزشی خود (شامل خاکبرداری، اجرای اسکلت، تکمیل سفتکاری و نازک کاری، اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بصورت کلید تحویل) مطابق نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 02 / 05 -8:55

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/02/97
فراخوان بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت ها
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت های خود که حدوداً تعداد 200 نفر می باشند اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 02 / 04 -13:59

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 22/12/96
شرایط مناقصه واگذاری بخشی از امور حوزه فن آوری اطلاعات دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخشی از تأمین نیروی انسانی امور حوزه فن آوری اطلاعات خود را براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی مرکز IT دانشگاه به شرکت کامپیوتری واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1396 / 11 / 25 -12:50

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/96
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بیمارستانهای نقوی،متینی،سیدالشهداء،درمانگاه گلابچی و آزمایشگاه های رفرانس و شهید رجایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری (بیمارستانهای نقوی، متینی، سیدالشهداء، درمانگاه گلابچی و آزمایشگاه های رفرانس و شهید رجایی شبکه بهداشت آران و بیدگل) خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1396 / 11 / 24 -11:28

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 4 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318