دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:39:04 PM 1400 / 01 / 24
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/08/90
شرایط مناقصه عملیات محوطه سازی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد پروژه عملیات محوطه سازی اطراف ساختمان بیمارستان اعصاب و روان خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 24 -12:51

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/07/90
شرایط مناقصه یونیت های دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل و تحویل 65دستگاه یونیت دندان پزشکی( شامل یونیت و صندلی قابل نصب روی زمین بانضمام یک دستگاه کمپرسور و یک دستگاه تابوره دندانپزشکی FS1 مجهز به سیستم ایمنی کامل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 19 -12:48

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/07/90
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی حدود هفت هزار نفر پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 1/8/1390به مدت سه سال واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 18 -10:11

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 17/07/90
شرایط مناقصه کرایواستات
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش یک دستگاه کرایواستات از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 05 -14:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 14/07/90
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان در سال 1390
از آنجا که این مرکز در نظر دارد خدمات بخش لنژری خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت 3 سال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1390 / 07 / 04 -11:14

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری 26/07/90
شرایط مناقصه اصلاح ایستگاههای تقلیل فشار بخار موتورخانه بیمارستان شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به اصلاح ایستگاههای تقلیل فشار بخار موتورخانه بیمارستان شهید بهشتی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 06 / 19 -14:4

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری پنج شنبه 14/07/90
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت 3 سال واگذار نماید، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1390 / 07 / 03 -15:22

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/06/90
شرایط مناقصه اکوکاردیوگرافی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل ،نصب وراه اندازی و آموزش یک دستگاه اکوکاردیوگرافی در محل مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 06 / 07 -11:13

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری 13/06/90
شرایط مناقصه کرایواستات مدل D&M CRYO 3
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل ،نصب وراه اندازی و آموزش یک دستگاه کرایواستات مدلD&M CRYO 3 در محل دانشگاه علوم پزشکی کاشان از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید .

تاریخ : 1390 / 06 / 05 -9:58

مهلت ارسال پیشنهادات: 06/06/90
شرایط مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای سلف سرویس امور دانشجویی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 05 / 23 -14:4

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 29 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318