دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:32:31 PM 1400 / 01 / 21
 
مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 04/12/90
شرایط مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر تراکمی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد دو دستگاه چیلر تراکمی مدل اسکر و مورد نیاز بیمارستان شهید بهشتی را از طریق مناقصه عمومی و بشرح ذیل خریداری نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 23 -14:16

تمدید مهلت مناقصه: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 11/12/90
شرایط مناقصه خرید 73 دستگاه رایانه مورد نیاز دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید رایانه و لپ تاپ به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 12 -16:32

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 05/11/90
آگهی فراخوان پستی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات پستی مربوط به دبیرخانه های واحدهای تابعه خود را واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 11 / 01 -8:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/10/90
آگهی فراخوان همکاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد واحد سی تی اسکن مولتی اسلایس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان را به صورت مشارکتی واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 10 / 08 -9:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/10/90
آگهی فراخوان عمومی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره خود را به صورت سرجمع ( بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 26 -13:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه نگهداشت حجمی تأسیسات کل دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تاسیسات واحدهای تابعه خود را بشرح پیوست (شماره یک) به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت دو سال واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 08 / 14 -15:16

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری مورخ 08/10/90
شرایط مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مسافربری که دارای صلاحیت لازم باشند، واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 09 / 01 -13:56

تجدید مهلت مزایده: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 15/10/90
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی
به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و معاملاتی دولت و بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه،دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور داروخانه(سرپایی وبستری) مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی به مدت یک سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 08 / 03 -11:37

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/08/90
فراخوان خدمات مشاوره امور تأسیسات
فراخوان خدمات مشاوره پیرامون اصلاح موتورخانه و تأسیسات مجتمع شهید بهشتی

تاریخ : 1390 / 07 / 27 -14:28

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 08/08/90
شرایط مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تک اثر بخار 600 تن تبرید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با شرایط زیر واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 07 / 25 -13:12

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 28 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318