دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:39:10 PM 1400 / 01 / 21
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
آگهی فراخوان ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از پیمانکاران واجد شرایط جهت ارزیابی و توان اجرای کار دعوت به عمل می آورد.

تاریخ : 1391 / 03 / 09 -9:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/03/91
شرایط مناقصه دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل وتحویل 30دستگاه اتوکلاو کلاس B رومیزی جهت استریلزاسیون و تجهیزات دندان پزشکی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 03 / 08 -10:13

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 23/03/91
آگهی مزایده فروش خودرو
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو قابل تبدیل خود با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

تاریخ : 1391 / 03 / 06 -13:36

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 18/03/91
شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus Business Edition)) NOD32 را با شرایط ذیل خریداری نماید. شرکت های فروشنده قیمت پیشنهادی خود با کلیه تخفیف¬های متعلقه اعم از دانشگاهی و غیره را اعلام نمایند.

تاریخ : 1391 / 03 / 06 -11:15


شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET NOD32 Antivirus Business Edition)) NOD32 را با شرایط ذیل خریداری نماید. شرکت های فروشنده قیمت پیشنهادی خود با کلیه تخفیف های متعلقه اعم از دانشگاهی و غیره را اعلام نمایند.

تاریخ : 1390 / 03 / 22 -8:52

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 28/02/91
آگهی شرایط واگذاری نگهداری درختان پسته دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری تعداد 8000 اصله (9 هکتار) درختان پسته خود را از زمان انعقاد قرارداد تا پایان مهرماه 1392 به یکی از متقاضیان واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 02 / 17 -13:34

مهلت تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 07/02/91
آگهی تمدید فراخوان عمومی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث و تکمیل خوابگاه 240 نفره خود را به صورت سرجمع ( بخشنامه 6405/100 مورخ 4/2/89) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 01 / 30 -12:9

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 27/01/91
آگهی مناقصه مرکز بهداشتی درمانی شقایقی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد نسبت به تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی مرکز بهداشتی درمانی شقایقی به (نشانی ناجی آباد – فاز2) را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 23 -12:37

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه 27/01/91
شرایط مزایده واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی پردیس دانشگاه (جنب مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی) بصورت اجاره و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 16 -10:27

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 11/12/90
شرایط مزایده واگذاری فروشگاهها
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را یکجا و به صورت اجاره در سال 1391 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1390 / 12 / 04 -10:7

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 27 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318