دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:59:34 PM 1400 / 01 / 21
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 28/01/92
شرایط مناقصه اسناد مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیساتی مرکز بیماریهای خاص آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تکمیل عملیات اجرایی ساختمانی و تأسیساتی مرکز بیماریهای خاص آران وبیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واحد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1392 / 01 / 15 -12:52

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری دوشنبه 28/07/90
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت 3 سال واگذار نماید، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1391 / 12 / 23 -15:11

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/03/92
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
درراستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده و به شرح ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 12 / 01 -15:45

مهلت اعتبار: تا تاریخ 10/12/91
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/91 واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 30 -16:3

مهلت اعتبار: تا تاریخ 10/12/91
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش رادیوتراپی و شیمی درمانی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید

تاریخ : 1391 / 11 / 30 -16:1

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 02/03/92
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات ساختمانهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری وتعمیرات تاسیسات واحدهای تابعه خود را به صورت حجمی به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 29 -14:24

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/12/91
آگهی مزایده فروشگاه و بوفه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1392 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 29 -11:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/91
شرایط مناقصه تاکسی سرویس کارکنان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در سال 1392
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در نظر دارد تأمین سرویس پرسنل ستاد مرکزی شبکه و مراکز تابعه خود در ساعات اداری و غیر اداری را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی مسافربری یا افرادی که دارای صلاحیت لازم باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 23 -14:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/12/91
شرایط مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در سال 1392
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل در نظر دارد تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای مسافربری یا افرادی که دارای صلاحیت لازم باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 23 -11:27

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/11/91
شرایط عمومی مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان کاشان در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه چیلر جذبی تک اثره بخار 600 تن تبرید با شرایط ذیل اقدام نماید.

تاریخ : 1391 / 11 / 08 -8:46

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 24 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318