دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

3:45:31 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات پرستاری درمانگاه شبانه روزی مرکزی و خدمات پرستاری مرکز درمان سوء مصرف مواد خود را بمدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتهای واجد الشرایط) دارای صلاحیت تخصصی بهداشتی درمانی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 06 -11:47

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 21/9/92
شرایط مناقصه واگذاری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

تاریخ : 1392 / 08 / 27 -18:44

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/09/92
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 08 / 27 -14:17

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 30/08/92
شرایط مناقصه
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری،راهبری و تعمیرات موتورخانه ها و تاسیسات بیمارستانهای نقوی و متینی کاشان و کلیه تاسیسات و موتورخانه های ساختمانها و مراکز وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل

تاریخ : 1392 / 07 / 16 -8:5

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز 5 شنبه مورخ 25/07/92
مناقصـه تأمین سرویس پهنـای بانـد اینترنـت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین اینترنت خود را با پهنای باند 25 Mbps به صورت اختصاصی (Dedicate) و 24 ساعته (شبانه روزی) به مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 07 / 14 -13:5

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 05/06/92
واگذاری بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فروشگاه و بوفه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی خود را به صورت اجاره در سال 1392 از طریق مزایده به افراد (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 05 / 27 -14:12

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/06/92
آگهی مزایده: فروش باغ زیتون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد محصول باغ زیتون خود را از طریق مزایده عمومی به افراد ( حقیقی –حقوقی) به فروش برساند .

تاریخ : 1392 / 05 / 26 -14:22

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/08/92
آگهی فراخوان واگذاری داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان درنظر دارد داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را به مدت یکسال به بخش خصوصی با هماهنگی معاونت غذا و داروی دانشگاه واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 05 / 23 -12:44

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/05/92
شرایط مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و شارژ کارتریج و تعمیر پرینتر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد تعمیر و شارژ کارتریج و همچنین تعمیر پرینترهای واحدهای تابعه و شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیردولتی (خصوصی) واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 31 -11:55

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 01/05/92
آگهی فراخوان واگذاری بخش لیزر آرگون بیمارستان متینی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد بخش لیزر آرگون بیمارستان متینی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راه اندازی نماید.

تاریخ : 1392 / 04 / 06 -10:29

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 22 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318