دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:04:07 PM 1400 / 01 / 27
 

شرایط استعلام آنتی ویروس NOD32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد جهت افزایش ضریب امنیتی سیستم های موجود خود، آخرین ویرایش Stable آنتی ویروس ESET Endpoint Antivirus Business Edition)) ESET را خریداری نماید.

تاریخ : 1393 / 03 / 21 -8:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/06/93
شرایط مزایده بوفه های دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعدادی از اماکن خود را به صورت اجاره در سال 1393 از طریق مزایده به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط ذیل واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:36

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/02/93
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس شبانه روزی مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی ( صرفاً نظافت) اورژانس شبانه روزی مرکزی خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 02 / 11 -10:1

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 15/12/92
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی HIS بیمارستان کارگرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد جهت خرید، نصب و راه اندازی سیستم HIS بیمارستان کارگرنژاد از طریق انجام مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

تاریخ : 1392 / 12 / 04 -8:57

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/12/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه علوم پزشکی و واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1394-1393

تاریخ : 1392 / 11 / 29 -16:38

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 30/02/93
شرایط مزایده فروش مرکز بهداشت قدیم رحق
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد مرکز بهداشت قدیم رحق را از طریق مزایده به فروش رساند.

تاریخ : 1392 / 11 / 20 -12:48

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 15/12/92
شرایط مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی ناجی غریق استخر سرپوشیده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سرپوشیده خود را به شرکتها وافراد واجد شرایط دارای پروانه تاسیس و موافقت اصولی با اساسنامه مرتبط با ناجی غریق از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1392 / 11 / 06 -12:11

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
از آنجا که این دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید ، بدینوسیله از متقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمائید.

تاریخ : 1392 / 09 / 24 -12:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/10/92
شرایط مناقصه واگذاری امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر اوراق و مدارک اداری واحدهای تابعه و شبکه بهداشت آران و بیدگل خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 08 / 26 -14:59

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 30/10/92
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را ازتاریخ 1/12/92 واگذار نماید.

تاریخ : 1392 / 09 / 11 -12:21

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 21 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318