دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:44:29 PM 1400 / 01 / 27
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/06/97
شرایط مناقصه خرید، حمل ،تخلیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد در راستای تجهیز بیمارستان های سیدالشهدا و شهید رجایی واقع درشهرستان آران و بیدگل ، اقدام به خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور از طریق مناقصه عمومی و بر اساس شرایط و مندرجات ذیل نماید

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:33


شرایط مناقصه تهیه، ترخیص، حمل و باراندازی جداگرهای لرزه ای پروژه بیمارستان 350 تختخوابی بقیه ا... اعظم(عج) کاشان از شرکت رابینسون سایز میک نیوزلند
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه کاشان در نظر دارد تهیه، ترخیص، حمل و باراندازی جداگرهای لرزه ای پروژه بیمارستان بقیه الـ.. الاعظم (عج) کاشان را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -13:24

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 30/07/97
مناقصه خرید لباس بیمار مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان (همراه با اصلاحیه)
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید لباس بیماران مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 06 / 15 -11:22

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/06/97
شرایط واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاه های پسرانه جدیدالاحداث و اندیشه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدمات و نظافت خوابگاه های پسرانه جدیدالاحداث و اندیشه خود را به صورت حجمی به شرکت های خدماتی واجد شرایط از زمان انعقاد قرارداد به مدت هفت ماه واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 06 / 07 -10:45

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
مناقصه خرید وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید وارنیش فلوراید برای مرحله اول سال تحصیلی 98-97 خویش از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1397 / 05 / 30 -13:55

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 12/06/97
آگهی فراخوان سلف سرویس مرکزی دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی دانشجویی خود را از طریق مناقصه عمومی بمدت یکسال تحصیلی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید

تاریخ : 1397 / 05 / 30 -13:52

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
برگ شرایط مزایده اجاره محل داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات داروخانة سرپائی شبانه روزی مجتمع پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان به انضمام کلیه متعلقات و منضمات از جمله آب، برق ، گاز، دستگاههای برودتی و حرارتی ، با در نظر گرفتن بالاترین قیمت ،به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 05 / 28 -13:23

تمدید مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 22/06/97
آگهی فراخوان امور تغذیه و سلف سرویس کل پردیس دانشگاه
انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس کل پردیس خود مطابق اسناد مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1397 / 05 / 27 -14:2

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 20/04/97
شرایط مناقصه واگذاری امور نگهداری و تعمیرات راهبردی تأسیسات و ابنیه بیمارستان های متینی، نقوی و مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور نگهداری و تعمیرات تأسیسات واحدهای فوق خود را به شرکتهای تاسیساتی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی و به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 04 / 16 -11:15

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/02/1397
مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و خیابانهای خود را از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به یکی از متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

تاریخ : 1397 / 02 / 03 -14:14

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 3 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318