دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:17:25 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/11/93
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته و زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته و زیتون خود را به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 11 / 12 -11:44

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 09/11/93
مناقصه عملیات نوسازی ساختمان و تأسیسات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گذار نسبت به عملیات نوسازی ساختمان و تأسیسات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 10 / 11 -15:9

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 09/11/93
شرایط مناقصه واگذاری داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد داروخانه سرپایی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را به مدت یکسال به بخش خصوصی با هماهنگی معاونت غذا و دارو دانشگاه واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 09 / 26 -11:24

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/10/93
شرایط مناقصه خرید یک دستگاه چیلر اسکرال هوایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه چیلر اسکرال هوایی جهت مرکز بهداشتی درمانی امیر کبیر (صدوقی) خود با مشخصات فنی ذیل اقدام نماید

تاریخ : 1393 / 09 / 26 -11:18

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 06/10/93
آگهی فراخوان واگذاری ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت خیابانها و محوطه دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد ترمیم و نگهداری فضای سبز و نظافت خیابانها و محوطه های خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1393 / 09 / 16 -10:53

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 30/09/93
مناقصه عملیات نوسازی ساختمان و تأسیسات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گذار نسبت به عملیات نوسازی ساختمان و تأسیسات مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 08 / 26 -10:3

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/08/93
مناقصه تعویض لوله های چدنی فرسوده فاضلاب با لوله پلی اتیلن و اصلاح سیستم برق و روشنایی زیرزمین دوم بیمارستان شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد یه عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به تعویض لوله های چدنی فرسوده فاضلاب با لوله پلی اتیلن و اصلاح سیستم برق و روشنایی زیرزمین دوم بیمارستان شهید بهشتی خود اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 08 / 20 -14:9

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/11/93
شرایط مناقصه نگهداری درختان پسته و زیتون
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نگهداری درختان پسته و زیتون خود را به یکی از متقاضیان واجد شرایط که توانایی انجام کار را داشته باشند واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 08 / 19 -12:41

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/10/93
شرایط مناقصه خرید البسه و کفش پرسنل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید البسه و کفش پرسنل تحت پوشش خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 07 / 28 -10:20

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 14/08/93
شرایط مناقصه واگذاری خدمات امور منشی گری بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی
بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری بخش اورژانس خود را از طریق مناقصه به شرکت های حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 07 / 24 -9:36

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 19 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318