دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:00:51 PM 1400 / 01 / 21
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/04/1394
مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 250 تن واقعی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید ، حمل ،تخلیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر اسکرو 250تن واقعی جهت دانشکده پرستاری و مامایی خود را طریق مناقصه عمومی به از شرکتهای ذیصلاح با شرایط زیر خریداری نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 03 -16:21

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 20/03/94
شرایط مناقصه واگذاری منشی های کلینیک های بیمارستان نقوی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف منشی کلینیک ها و همچنین امور منشی گری به شرکتهای واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 03 / 10 -10:21

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/04/94
شرایط مزایده واگذاری مهد کودک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد مکان مهد کودک مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود را بمدت یکسال تحصیلی به بخش خصوصی در راستای اجرای ماده 33 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 02 / 31 -11:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 30/02/94
شرایط مزایده واگذاری امور داروخانه بیمارستان نقوی
در راستای اجرای دستورالعمل واگذاری خدمات داروخانه بیمارستان های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان و امور داروخانه بیمارستان نقوی به مدت یکسال سال از طریق مزایده اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 02 / 17 -9:56

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/02/94
آگهی فراخوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تعویض صندلی ها و کف پوش سالن آمفی تئاتر مرکزی خود با ظرفیت 500 نفر اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 01 / 30 -13:49

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 10/02/94
شرایط مناقصه واگذاری امور ناجی غریق استخر سرپوشیده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز ناجی غریق استخر سرپوشیده خود را بر اساس تعداد سانس مورد نیاز و همچنین دوره های آموزش شنا عمومی، تکمیلی و تخصصی خود را به شرکت های واجد شرایط دارای پروانه تاسیس و موافقت اصولی با اساسنامه مرتبط با ناجی غریق از طریق مناقصه عمومی از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 01 / 26 -12:4

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30/01/94
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی اورژانس های داخلی و جراحی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی (صرفاً نظافت) اورژانس های داخلی و جراحی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی را به شرکت های خدماتی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 12 / 24 -11:28

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه 05/12/93
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/1393 واگذار نماید.

تاریخ : 1393 / 11 / 29 -10:17

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/12/93
شرایط عمومی مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه برج خنک کننده
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه برج خنک کننده جهت مجتمع مسکونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1393 / 11 / 27 -10:38

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 14/12/93
آگهی فراخوان واگذاری پایگاههای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد پایگاههای سلامت خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید :

تاریخ : 1393 / 11 / 25 -14:15

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 18 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318