دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:00:42 PM 1400 / 01 / 21
 
تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/06/94
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری ( رختشویخانه ) مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال واگذار نماید

تاریخ : 1394 / 06 / 04 -9:0

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 07/07/94
شرایط عمومی مناقصه تیم کسورات پرونده های اسناد پزشکی بیمارستان شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد تیم کسورات اسناد پزشکی بیمارستان شهید بهشتی خود را به صورت حجمی به شرکت یا موسسات واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 06 / 04 -8:59

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز جمعه مورخ 20/06/94
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 05 / 31 -16:45

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 02/06/94
مزایده حضوری فروش محصول باغ پسته و زیتون دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظردارد نسبت به فروش محصول باغ پسته و زیتون خود از طریق مزایده حضوری اقدام نماید

تاریخ : 1394 / 05 / 26 -21:2

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/06/94
شرایط مناقصه واگذاری امور خرید تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خرید و تهیه و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس مرکزی را از طریق مناقصه به مدت یک سال تحصیلی واگذار نماید .

تاریخ : 1394 / 05 / 26 -10:6

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/06/94
شرایط مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بخش اورژانس و داخلی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات مربوط به وظایف امور منشی گری ( بخشهای اورژانس و داخلی ) خود را به شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به مدت یکسال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 31 -10:23

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 10/05/94
شرایط مناقصه یونیت های دندان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید، حمل و تحویل 15 دستگاه یونیت صندلی دندان پزشکی به همراه 15 عدد تابوره پارس دنتال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 21 -14:27

مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/4/94
شرایط مناقصه کیف سلامت بیمار بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به خرید اقلام مورد نیاز کیف سلامت ( به تفکیک جدول ارائه شده ذیل) برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط خریداری نماید .

تاریخ : 1394 / 04 / 18 -14:33

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 06/05/94
شرایط مناقصه بخش لنژری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد خدمات بخش لنژری (رختشویخانه) خود و مراکز بهداشتی درمانی واحدهای تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال واگذار نماید.

تاریخ : 1394 / 04 / 09 -10:13

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 07/03/94
شرایط عمومی مناقصه خرید دستگاه های اگزوزفن
خرید دستگاه های اگزوزفن و هواکش بیمارستان شهید بهشتی کاشان

تاریخ : 1394 / 02 / 09 -16:27

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 17 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318