دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:11:47 PM 1400 / 01 / 21
 
مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 02/11/1395
فراخوان بیمه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد خدمات بیمه تکمیلی پرسنل خود و خانواده ایشان را از تاریخ 1/12/95 واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 10 / 20 -8:3

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 28/10/1395
شرایط مزایده اجاره فروشگاه و اغذیه فروشی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و اغذیه فروشی مجتمع پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی خود را در قالب قرارداد واگذاری به شکل اجاره مکان با در نظر گرفتن بالاترین قیمت به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط طبق شرایط و اسناد مزایده واگذار نماید.

تاریخ : 1395 / 10 / 13 -8:38

مهلت اعتبار تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 25/09/95
شرایط مناقصه خرید 279 کامپیوتر جهت مراکز بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید 279 دستگاه کامپیوتر به همراه متعلقات به شرح مشخصات مندرج در زیر جهت مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 09 / 16 -15:11

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/09/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به مقاوم سازی بیمارستان اخوان خود مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 09 / 16 -10:59

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/09/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به اجرای فوندانسیون اسکلت فلزی و سقف مراکز بهداشتی و درمانی خود مطابق با نقشه های مربوطه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 09 / 16 -10:54


آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان کلینیک ویژه خود ((بصورت قرارداد سرجمع)) تا مرحله بهره برداری در قالب مناقصه یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی پیمانکاران براساس فهرست بهاء سال 1395 اقدام نماید

تاریخ : 1395 / 09 / 04 -8:13

تمدید اعتبار: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 06/09/1395
شرایط واگذاری امور خدمات و نظافت خوابگاه دخترانه امام علی (ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدمات ونظافت خوابگاه دخترانه امام علی (ع )خود را به صورت حجمی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال آموزشی(تحصیلی) واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 08 / 16 -10:44

مهلت پرداخت: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18/08/1395
شرایط مناقصه واگذاری امور خدماتی (صرفاً نظافت) بیمارستان کارگرنژاد1395و1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد امور خدماتی (صرفاً نظافت) بیمارستان کارگرنژاد خود را به صورت حجمی به متراژ 6600متر در دو طبقه از طریق مناقصه عمومی و از زمان انعقاد قرارداد به مدت یکسال واگذار نماید

تاریخ : 1395 / 08 / 08 -10:38

مهلت اعتبار: پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 06/08/1395
شرایط مناقصه وارنیش فلوراید
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد نسبت به خرید،حمل تعداد000/400 هزار وارنیش فلوراید از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .

تاریخ : 1395 / 08 / 01 -14:15

تمدید مهلت اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 01/08/95
آگهی فراخوان عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تکمیل ساختمان کلینیک ویژه خود ((بصورت قرارداد سر جمع)) تا مرحله بهره برداری اقدام نماید.

تاریخ : 1395 / 07 / 13 -8:29

RSS مناقصه ها و مزایده ها
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  
صفحه 12 از 32   تعداد اخبار اين گروه خبري: 318