دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1:03:10 AM 1399 / 03 / 18
 
مناقصه ها و مزایده ها

تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/01/1396

شرایط مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه در نظر دارد خدمات بخش تغذیه خود را از طریق مناقصه عمومی به مدت سه سال واگذار نماید، بدینوسیله ازمتقاضیان دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ضمن بازدید از محل و بررسی دقیق شرایط اسناد مناقصه نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود اقدام نمایند.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی کلیه مدارک مربوط به مناقصه را حداکثر تا پایان وقت اداری 30/11/95 به دبیرخانه حراست مرکزی دانشگاه واقع در کاشان، میدان پانزده خرداد، دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

  • تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/12/1395
  • تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/12/1395
  • تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/12/1395
  • تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 05/01/1396
  • تمدید اعتبار: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/01/1396

 

  •  اصلاحیه: در بند 2 شرایط عمومی مناقصه مبلغ اجاره بهای فضای فیزیکی موجود طبق کارشناسی انجام شده ماهیانه از 350/000/000 ریال به 35/000/000 ریال اصلاح و مابقی اسناد مناقصه بقوت خود باقیست.

********

برای دریافت شرایط مناقصه بر روی گزینه فایل مرتبط در پایین صفحه کلیک و سپس گزینه دانلود فایل مرتبط را انتخاب نمایید.

ساعت : 9:6 -  روز  : چهار شنبه  - 18 /  12 / 1395 /  شماره خبر : 31 / تعداد نمايش :799

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: