دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:42:04 PM 1400 / 01 / 24
 

آگهی ثبت‌نام کاندیداهای هیئت ‌مدیره پنجمین دوره انتخابات

سازمان نظام شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

         بدین‌وسیله به اطلاع کلیه کادر پرستاری مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری می‌رساند پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱ به طور هم‌ زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضیان ثبت‌نام در هیئت مدیره شهرستان‌های واجد شرایط می‌توانند از تاریخ ۹۸/۰۲/۱۱ لغایت ۹۸/۰۲/۲۴  با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک لازم به هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان‌ مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری شهرستان‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ عضویت در سازمان نظام پرستاری به صورت معتبر و به تاریخ روز و با ارائه کارت عضویت در سازمان که در کل کشور یکنواخت و دارای شماره نظام پرستاری و صادره از سازمان مرکزی می‌باشد.

2ـ عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

3- عدم سابقه محکومیت از هیات‌های رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پرستاری که منجر به محرومیت از عضویت در سازمان نظام پرستاری باشد.

4ـ داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه

5ـ عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی

6ـ التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره:ضمناً اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند، مشروط به اینکه تجاهر به نقض احکام اسلامی را ننمایند.

7ـ عدم عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی.

مدارک لازم جهت ثبت ‌نام داوطلبین در هیئت‌مدیره‌ها:

1ـ فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)

2ـ 6 قطعه عکس 4×3

3ـ تصویر کارت عضویت معتبردر سازمان که برابر اصل شده باشد.

4ـ گواهی مبنی بر سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه به تأیید سازمان نظام پرستاری شهرستان مربوطه (در شهرستان‌هایی که تاکنون نظام پرستاری نداشته‌اند به تأیید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه).

5- تکمیل فرم ثبت نام داوطلبین

هیات اجرایی  پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری