دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

6:40:32 PM 1402 / 01 / 02
 

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 17 -6:40


اولین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 10 -13:2


چهارمین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:48


سومین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:46


اولین جلسه عمومی کمیته سرمایه انسانی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:44


دومین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:42


اولین جلسه کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:38


اولین جلسه کمیته تخصصی توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:35


اولین جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه برگزار شد

تاریخ : 1397 / 05 / 06 -14:32

RSS اخبار کارگروه توسعه
صفحه جاري : 1  
صفحه 1 از 1   تعداد اخبار اين گروه خبري: 9