شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

قابل توجه دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی

 


   برنامه فیزیوپاتولوژی ترم اول دانشجویان پزشکی پردیس خودگردان ورودی بهمن 94 در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

  
شرط ورود دانشجویان فیزیوپاتولوژی به دوره کارآموزی

 

حد نصاب نمرات قبولی و معدل دوره فیزیوپاتولوژی

 

لیست دروس مقطع فیزیوپاتولوژی