دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

5:00:28 AM 1400 / 07 / 06
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000