دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:10:12 AM 1398 / 12 / 04
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000