دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:18:38 AM 1402 / 07 / 03
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000