دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

4:58:33 AM 1399 / 07 / 08
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000