دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

10:25:26 PM 1399 / 12 / 14
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000