دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:46:22 PM 1402 / 01 / 02
 

 

نوبت دهی بیمارستان شهید نقوی کاشان

نوبت دهی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نوبت دهی بیمارستان متینی

شماره تماس جهت رزرو تلفنی:

55770000