دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

12:34:31 AM 1400 / 01 / 22
 

 

 

 

اقدامات درهنگام ترکیدگی لاستیک خودرو

در زمان ترکیدگی لاستیک خودرو چه اقداماتی انجام دهیم :

هدف اصلی درهنگام ترکیدن لاستیک ،حفظ تعادل وکنترل خودرو است ترس به خود راه ندهید هر عکس العمل بی موردی از طرف راننده شامل فشردن ناگهانی پدال ترمز ویا برداشتن ناگهانی پا از روی پدال گاز منجر به از دست دادن کنترل می شود

در شرایط ترکیدگی لاستیک 2مورد مهم را هرگز انجام ندهید

v     به هیچ عنوان هرگز ناگهان ترمز نکنید .هر چقدر هم که این کار به صورت غیر ارادی انجام شود می تواند بدترین اشتباهی که در هنگام ترکیدگی لاستیک اتفاق می افتد باشد

v     ناگهان پای خود را از روی پدال گاز برندارید .این دومین اشتباه بزرگی است که می توانید  مرتکب شوید زیرا با این کار وزن خود رو را از چرخ های عقب به چرخ های جلو منتقل می کنید وکنترل خود را از دست می دهید

در عوض 3گام مهم حتما باید برداشته شود :

·         به تدریج پا را از روی پدال گاز بردارید

·         به سرعت جهت درست را با کنترل فرمان مشخص کنید به سمتی که می خواهید بروید نگریسته وفرمان را به آن سمت بچرخانید

·         زمانیکه تعادل خودرو برقرار شد به حرکت خود ادامه دهید تا سرعت کم کم کاهش پیدا کند واز جاده خارج شده ودر مکانی امن بایستد

·         به خاطر داشته باشید صرف نظراز اینکه لاستیک  جلو یاعقب ترکیده است تمامی باید ها ونبایدها را رعایت کنید تنها تفاوت در ترکیدگی لاستیک های جلو وعقب این است که درهنگام ترکیدگی لاستیک جلو فشار برروی فرمان خواهد بود ودرترکیدگی لاستیک های عقب ،نیروی بیشتری بر صندلی وبدنه خودرو وارد می شود