دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

9:05:11 AM 1400 / 01 / 22
 

 

 

پیشگیری از عقرب زدگی

 

1.        در صورت برخورد با مار،‌ به آرامی از آن فاصله بگیرید چرا که اگر مار واکنش ناگهانی و شدیدی نبیند اقدام به حمله نمی کند.

2.       در مناطق باز در تاریکی شب قدم نزنید و هنگام کار به خصوص در مناطق مارخیز از دستکش، پوتین ساق بلند (چکمه)و شلوار بلند مچ دار استفاده نمایید.

3.      دست و پای خود را در مکانهای مشکوک که بازرسی آنها با چشم میسر نیست، وارد نکنید.

4.      قبل از بازدید دقیق، در چادرها یا سایه بانها داخل نشوید و در آنها اطراق نکنید.

5.      از نشستن بر روی تنه درختان بر زمین افتاده یا تخته سنگها قبل از بازرسی دقیق آنها خودداری کنید.

6.       بعد از غروب آفتاب، به جمع کردن چوب نپردازید و در روز هم چوبهای انباشته را قبل از برداشتن با یک چوب بلند جابجا کنید.

7.        فاصله ای که مارها می توانند به انسان حمله کنند بر حسب نوع مار متفاوت است ولی معمولاً بیش از فاصله 50 سانتیمتری قادر به حمله نیستند بنا بر این  پس از مشاهده ی مار، در فاصله قدرت حمله آن قرار نگیرید و از آنجا دور شوید.

8.      در صورت نیاز به اسکان در چادر، آن را در محیطی باز برپا کنید.

کمکهای اولیه در مارگزیدگی:

بهتر است کمکهای اولیه زیر را حین رساندن فرد آسیب دیده به اولین مرکز بهداشتی درمانی انجام دهیم:

1.        خونسردی خود را حفظ کنید.

2.       بیمار را آرام کنید و ترجیحا به پشت بخوابانید .

3.      اشیایی مانند ساعت، النگو، انگشتر و کفش را در بیاورید.

4.      عضو آسیب دیده را توسط آتل بی حرکت کنید و پایین تر از سطح قلب و در وضعیت خنثی قرار دهید. (یعنی اندام مورد گزش خم نباشد)، این عمل از سرعت انتشار سم در عروق لنفاوی و سیاهرگهای سطحی میکاهد.

5.      باید کمی بالاتر از محل نیش را با یک تکه پارچه پهن مانند روسری (با پهنای حدود 10 سانتی متر ) به آرامی ببندید تا گسترش زهر در خون کند شود. فشار پارچه بسته شده باید به اندازه ای باشد که یک انگشت به راحتی از زیر آن عبور کند و همچنین باعث قطع نبض در نقاط انتهایی اندام نشود.

6.       از خوراندن هرگونه مواد غذایی به فرد گزیده شده، خودداری کنید(زیرا با افزایش ضربان قلب باعث افزایش جذب سم می شود.)

*هرگز از تورنیکه یا گارو  برای بستن بالای زخم استفاده نکنید.

*استفاده از سرما درمانی یا کمپرس آب سرد در محل گزیدگی ممنوع است.

*مصدوم می باید در وضعیت درازکش، با اندام صاف(یا آویزان) پایین تر از سطح قلب به مرکز درمانی منتقل گردد.

*از شستشو  و  هر گونه دستکاری محل گزش اعم از برش، مکش و سوزاندن اکیدا خودداری شود.