دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

7:54:02 AM 1400 / 01 / 22
 

تماس با دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  •  کاشان، میدان پانزده خرداد، خیابان اباذر، روبروی دبیرستان امام خمینی (ره) ، ستاد مرکزی دانشگاه، دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • تلفن: 4471211 -0361