دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

11:53:55 PM 1400 / 01 / 21
 

پیشگیری از عقرب زدگی

 

1.        مهمترین نکته پیشگیری از عقرب گزیدگی احتیاط در پوشیدن لباس و کفش در مناطق عقرب خیز است. زیرا عقربها ممکن است میان لباسها یا داخل کفش سکونت کنند و هنگام پوشیدن لباس یا کفش فرد را نیش بزنند.

توصیه می شود لباسها و کفش ها قبل از پوشیدن بخوبی تکانده شود.

2.       حتی المقدور پابرهنه در محیط باز در شب راه نروید.

3.      حتی المقدور برای خوابیدن در محیط باز از تختهای بلند و پایه دار استفاده کنید یا قبل از ورود به محل خواب از عدم وجود عقرب اطمینان حاصل نمایید.

4.      در صورت نیاز به اسکان در چادر، آن را در محیطی باز و دور از نخاله ها و باقیمانده های ساختمانی بر پا کنید.

5.      از فرو بردن دست بدون محافظ در زیر سنگها، حفرات و سوراخهای فاقد دید کافی خودداری کنید.

کمکهای اولیه در عقرب گزیدگی:

نکته مهم در مواجهه با عقرب گزیدگی ، سرد نمودن محل گزش وانتقال سریع بیمار  است.

بهتر است کمکهای اولیه زیر را حین رساندن فرد آسیب دیده به اولین مرکز بهداشتی درمانی انجام دهید:

1.        خونسردی خود را حفظ کنید.

2.       به فرد آسیب دیده اطمینان دهید و او را آرام کنید. آرامش فرد باعث می شود که جذب زهر کند شود.

3.      از کمپرس سرد در محل گزش استفاده کنید. دقت کنید هرگز یخ را مستقیما روی پوست قرار ندهید.

4.      عضو آسیب دیده را بی حرکت کنید و پایین تر از سطح قلب نگه دارید.

* از هر گونه دستکاری محل گزش اعم از برش، مکش و سوزاندن اکیدا خودداری شود.