دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

8:35:04 AM 1400 / 01 / 22
 

 

 

 

 

ایمنی منزل هنگام سفر

 

مطمئن شوید که تمام درها و پنجره ها را بسته اید.

مطمئن شوید که هیچ در و پنجره ای قفل خراب یا شکسته ندارد.

حتی المکان جلوی در چوبی آپارتمان ، یک حفاظ آهنی نصب کنید.

شیر گاز را حتما چک کنید و کاملا ببندید از دادن کلید منزل به افراد غیرمطمئن و ناآشنا خودداری کنید. حتی برای آب دادن گلدان هایتان.

اگر سفر شما طولانی است، به یکی از اقوام یا دوستان مورد اعتماد خود کلید خانه را بدهید تا هرچند روز یکبار، سری به خانه ی شما بزند.

قبل از ترک خانه، مطمئن شوید که تمام وسایل الکترونیکی غیر ضروری خاموش هستند. بد نیست دوشاخه آنها را از جریان برق خارج کنید.

اگر وسایل قیمتی در منزل دارید ( مثل طلا ، پول و... ) در صورت امکان در اختیار شخص قابل اطمینانی قرار دهید یا در جای مناسبی نگهداری کنید.

بد نیست چراغ آشپزخانه یا یکی از اتاق ها را که پنجره ای به بیرون دارند، روشن بگذارید؛ گرچه این کار حقه ای قدیمی است، اما هنوز هم چراغ روشن یعنی کسی در این خانه حضور دارد. می توانید از لامپ های کم مصرف استفاده کنید که در مصرف انرژی هم زیاده روی نکرده باشید.

ممکن است قبل از سفر، غریبه ها برای تعمیرات یا نظافت زیاد به خانه ی شما رفت و آمد کنند ؛ برنامه ی سفر خود را در مقابل آنها بر زبان نیاورید.