ورود
   12:43:15 AM   1400 / 01 / 25      

حضرت زهرا (س) : کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد .  بحار الانوار ، ج 70 ، ص 249
 

 

 

 
 

 

--1398 / 07 / 08  -12:35 تعداد مشاهدات :243


--1397 / 12 / 15  -10:16 تعداد مشاهدات :460

برای همه عجیب بود که پسرم از همان زمان می دانست که شهید می شود و حتی دفنش را مشخص کرده بود!

--1397 / 12 / 04  -10:6 تعداد مشاهدات :2390

عطر شهادت به مشامم رسید

--1397 / 11 / 27  -10:2 تعداد مشاهدات :432

کوچکترین رزمنده دفاع مقدس، از نسل های سوم و چهارم انقلاب که دفاع مقدس را ندیده اند خواست درباره آن دوران تحقیق کنند و گفت: تنها چیزی که از جوانان انتظار داریم این است که حرمت دفاع مقدس و رزمنده بودن ما را نگه دارند.

--1397 / 09 / 19  -11:32 تعداد مشاهدات :945

 

سید محمد افضلی

سید محمد افضلی

مهندس امیدی

مهندس جواد امیدی

حجت الله جوادی

حجت الله جوادی

علیرضا حسن زاده اسحاق آبادی

علیرضا حسن زاده اسحاق آبادی

محمد رضا حمامی

محمد رضا حمامی

محمد باقر داور

محمد باقر داور

علیرضا دست باز

علیرضا دست باز

اسماعیل دنیادیده

اسماعیل دنیا دیده

دکتر رضا رزاقی

دکتر رضا رزاقی

داود رزاقی

داود رزاقی

رحمت الله رسالت منش

رحمت الله رسالت منش

اصغر سنجریقهرودی

اصغر سنجری قهرودی

محسن صادقی گلستانه

محسن صادقی گلستانه

محمد رضا غلامی فرد

محمد رضا غلامی فرد

علیرضا کبوتری

علیرضا کبوتری

رضا مسگری

رضا مسگری

عباس مشهدی

عباس مشهدی

جواد ملازاده

جواد ملازاده

عباسعلی موحدنسب

عباسعلی موحدنسب

اسماعیل مهدیزاده

اسماعیل مهدیزاده

علی مهرانفر

علی مهرانفر

عباسعلی میرزابیگی

عباسعلی میزرابیگی

علی اکبر نقی زاده

علی اکبر نقی زاده