::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

 بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان

شهرستان

دولتی

تامین اجتماعی

کاشان

بیمارستان دکترشهیدبهشتی

بیمارستان کارگرنژاد

بیمارستان متینی

بیمارستان نقوی

بیمارستان دکترشبیه خوانی

           
آدرس کاشان، کیلومتر5 جاده راوند، بلوار قطب راوندی، مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد کاشان، خیابان امیرکبیر، بیمارستان متینی کاشان، خیابان شهید رجایی، بیمارستان نقوی کاشان، خیابان شهید بهشتی، بیمارستان دکتر شبیه خوانی
تلفن 5550026-29(0361)

5559111-14(0361)

5342020-24(0361)

4451515(0361)
4450031(0361)

4460101(0361)
4460180(0361)

Site beheshti.kaums.ac.ir kargarnejad.kaums.ac.ir matini.kaums.ac.ir naghavi.kaums.ac.ir -------
           

آران و بیدگل

بیمارستان سید الشهداء

بیمارستان شهید رجایی

     
 
آدرس آران و بیدگل،
خیابان ولی عصر،
بیمارستان سیدالشهداء 
آران وبیدگل، خیابان معلم
بیمارستان شهید رجایی 
تلفن 2724041-3(0362)  2724141-2(0362) 
نقشه شهرستان کاشان
Site shohada.kaums.ac.ir rajaei.kaums.ac.ir      
 
   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.