::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

جلسه شورای درمان دانشگاه تشکیل شد
اولین جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه روز یکشنبه مورخ 15/1/1400 برگزار شد.

تاریخ : 1400 / 01 / 18 -7:47


شورای درمان دانشگاه برگزار شد
بیست و دومین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال 99 با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز دوشنبه مورخ 25/12/99 در سالن شهید خدمت دکتر زارع ستاد دانشگاه برگزار شد.

تاریخ : 1399 / 12 / 25 -14:6


بیست و یکمین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال 99 برگزار شد
بیست و یکمین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال 99 برگزار شد

تاریخ : 1399 / 12 / 12 -8:33


شورای درمان دانشگاه برگزار شد
شورای درمان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 26/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 11 / 27 -8:11


جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای درمان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 12/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه مدیریت ومنابع و غذا و دارو، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 11 / 13 -7:51


کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد برگزار شد
سومین کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در سال جاری روز چهارشنبه مورخ 08/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضاء در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار شد.

تاریخ : 1399 / 11 / 12 -7:13


جلسه شورای درمان دانشگاه تشکیل شد
جلسه شورای درمان با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز دوشنبه مورخ 29/10/99 در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 10 / 30 -14:4


سومین جلسه کمیته فنی کارگروه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه برگزار گردید
سومین جلسه کمیته فنی کارگروه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه برگزار گردید

تاریخ : 1399 / 10 / 20 -7:53


جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز یکشنبه مورخ 14/10/99 در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 10 / 17 -14:10


جلسه شورای درمان دانشگاه برگزار شد
جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز دوشنبه مورخ 01/10/99 در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

تاریخ : 1399 / 10 / 02 -19:46

RSS اخبار طرح تحول نظام سلامت
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  
صفحه 1 از 31   تعداد اخبار اين گروه خبري: 307
   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.