::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سلامت

 

 

اطلاع رسانی

==========

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

==========

==========

==========

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه و آموزشی، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز یکشنبه 23/6/99 در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

--1399 / 06 / 24  -12:56 تعداد مشاهدات :5

شصت و هفتمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سپاس در روز چهارشنبه مورخ 19/6/99 در محل سالن شهید دکتر فرهاد برگزار گردید

--1399 / 06 / 22  -14:20 تعداد مشاهدات :9

با عنایت به درخواست مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر حذف دفترچه کاغذی بیمه شدگان آن سازمان از مهرماه 99 جلسه ای بدین منظور در محل سالن شهید فرهاد معاونت درمان برگزار گردید.

--1399 / 06 / 05  -14:13 تعداد مشاهدات :12

به منظور بررسی وضعیت پرونده های ارسالی به سپاس و همچنین نحوه استفاده از داشبورد اقتصاد درمان نشستی با حضور رابطین اقتصاد درمان مراکز درمانی در محل معاونت درمان برگزار گردید

--1399 / 06 / 03  -18:22 تعداد مشاهدات :14

جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه و آموزشی، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز یکشنبه 26/5/99 در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

--1399 / 05 / 29  -9:42 تعداد مشاهدات :18

جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز یکشنبه در سالن شهدای ستاد مرکزی تشکیل شد.

--1399 / 05 / 29  -9:38 تعداد مشاهدات :14

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.