::: پایگاه اطلاع رسانی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان :::

 
 

سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری سلامت

 

دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری

 

اطلاع رسانی

==========

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

==========

==========

==========

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
بیست و یکمین جلسه شورای درمان دانشگاه در سال 99 برگزار شد

--1399 / 12 / 12  -8:33 تعداد مشاهدات :4

شورای درمان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 26/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاون درمان، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

--1399 / 11 / 27  -8:11 تعداد مشاهدات :9

جلسه شورای درمان دانشگاه روز یکشنبه مورخ 12/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان، توسعه مدیریت ومنابع و غذا و دارو، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه در سالن شهدای ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد.

--1399 / 11 / 13  -7:51 تعداد مشاهدات :8

سومین کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در سال جاری روز چهارشنبه مورخ 08/11/99 با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع و سایر اعضاء در سالن شهدای ستاد مرکزی برگزار شد.

--1399 / 11 / 12  -7:13 تعداد مشاهدات :7

جلسه شورای درمان با حضور رئیس دانشگاه، معاونین درمان و توسعه، مدیران بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروهای مسلح، روسا و مدیران بیمارستان های تابعه روز دوشنبه مورخ 29/10/99 در سالن شهدای ستاد دانشگاه تشکیل شد.

--1399 / 10 / 30  -14:4 تعداد مشاهدات :15

سومین جلسه کمیته فنی کارگروه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشگاه برگزار گردید

--1399 / 10 / 20  -7:53 تعداد مشاهدات :17

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.