پایگاه اطلاع رسانی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ::: راه ارتباطی ما و شما: سامانه تلفنی 1590، سامانه پیامکی 20001590 ::: سامانه نظارت بر اجرای تعرفه سلامت: 1690 ::: وب سایت نظارت بر اجرای تعرفه سلامت: www.1690.ir

 
 

قاصدک

 

برنامه تحول نظام سلامت
برنامه تحول نظام سلامت


 

اطلاع رسانی

دانلود کتاب ارزش نسبی

==========

راههای ارتباطی با برنامه تحول سلامت

==========

سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت:

1690

وب سایت نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت:

www.1690.ir

=========

سامانه تلفنی: 1590

سامانه پیامکی: 20001590

سامانه پرسش و پاسخ:

hse.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی:

darman@kaums.ac.ir

پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت

tahavol.behdasht.gov.ir


شماره تماس بیمارستان های تحت پوشش
برنامه تحول نظام سلامت

( شبانه روزی)

بیمارستان شهید بهشتی

55545500 -  09135737627

بیمارستان کارگرنژاد

55540036 - 09162265286

بیمارستان نقوی

55461525 - 09017878201

بیمارستان متینی

55342050 - 09162299321

شهید رجایی آران و بیدگل:

54724141 - 09383622128

سیداشهداء آران و بیدگل:

54723057 - 09383623043


کارشناسان نظارت بردرمان

55444545 - 09133610005

55460061 - 09138987791

ستاد هدایت و درمان

55432098 - 09130890411

 

hse.kaums.ac.ir

 
 

 
جلسات ویژه‌ی تدوین لایحه بودجه سال آینده در دولت به اتمام رسید. در جریان بررسی این لایحه، طبق روال، هر دستگاهی استدلال‌های خود را برای دریافت بودجه‌ی مورد نیاز مطرح می‌کند.

--1395 / 09 / 16  -9:56 تعداد مشاهدات :706

جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک شاغل در بیمارستان ها با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضاء روز چهارشنبه مورخ 7/7/95 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

--1395 / 07 / 08  -13:17 تعداد مشاهدات :649

در راستای بررسی روند اجرای طرح تحول نظام سلامت، رئیس دانشگاه به صورت سرزده از مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر و پایگاه سلامت بهروان شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد.

--1395 / 05 / 25  -14:14 تعداد مشاهدات :788

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: در راستای طرح تحول نظام سلامت، برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد در مراکز خدمات جامع سلامت شهری در حال اجرا می باشد.

--1395 / 04 / 22  -9:3 تعداد مشاهدات :911

در راستای طرح تحول نظام سلامت، رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مردم برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت دعوت کرد.

--1395 / 04 / 22  -9:0 تعداد مشاهدات :704

جلسه پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان کارکنان پزشک و غیرپزشک بالینی با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.

--1395 / 04 / 03  -13:28 تعداد مشاهدات :947

به استناد بخشنامه وزارت متبوع و در راستای دستورالعمل جدید اعتبار بخشی، اولین کمیته اقتصاد درمان در بیمارستان شهید بهشتی با حضور رییس و مدیر این بیمارستان و جمعی از روسای بخش های بالینی در تاریخ 27/3/95 برگزار گردید.

--1395 / 03 / 31  -13:46 تعداد مشاهدات :1307

   

FAQ


آیا بیمارستان میتواند بیمار را در ضمن بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نماید ؟ 

خیر. بیمارستان های مشمول طرح مکلفند کلیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران را راسا در همان بیمارستان ارائه نمایند. پرداخت هیچ وجهی در خارج از صندوق بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی  مورد نیاز بیماران حتی برای شرکتهایی که دارو و تجهیزات پزشکی را در محیط بیمارستان ارائه مینمایند مجاز نمیباشد .

آیا خدمات سرپایی نیز تحت پوشش این برنامه میباشد ؟

خیر این بسته فقط شامل خدمات بستری در بخش دولتی میباشد.

خیر : بیمارستان های مشمول طرح مکلفند تمامی خدمات را در همان بیمارستان ارائه نمایند و در موارد ی که خدمات در بیمارستان محل بستری قابل ارائه نباشد ، فقط 10% ( و در نظام ارجاع 5% ) و صرفا در بیمارستان مبدا و در قالب صورتحساب آن بیمارستان بایستی پرداخت شود.

آیا بیماران دارای بیمه تکمیلی نیز امکان استفاده از مزایای این برنامه را دارند ؟ 

بلی.  با توجه به اینکه تعهد  بیمه های تکمیلی بر اساس سرانه دریافتی انها می باشد تبعا بایستی تعهدات خود را ایفا نمایند .بنابر این بیمارانی که خدمات مورد پوشش این برنامه با تعهدات بیمه تکمیلی شان هم پوشانی دارد بایستی از خدمات ببمه تکمیلی خود استفاده نمایند و فقط برای خدماتی که توسط بیمه تکمیلی شان پوشش داده نمی شود از حمایتهای این برنامه استفاده نمایند.