شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

 

 

.

برای مشاهده تقویم دانشگاهی نیمسال دوم(بهمن)سال تحصیلی1402-1401 کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

.