شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        

مدارک مورد نیاز به شرح زیر

  1.  اصل شناسنامه و کارت ملی (همراه با دو سری روگرفت از تمام صفحات)
  2. 6 قطعه عکس 3×4 تمام رخ رنگی
  3. اصل فیش واریز هزینه های مصاحبه به نام پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  4. یک فقره چک در وجه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با قید نام داوطلب ثبت نام کننده (این چک شهریه سال اول تحصیلی داوطلب در صورت قبولی نهایی می باشد و فقط در صورت عدم قبولی داوطلب مسترد خواهد شد).
  5. اصل مدرک تحصیلی دیپلم و سه سال متوسطه و پیش دانشگاهی (به همراه دو سری روگرفت)
  6. پرینت کارنامه آزمون سراسری
  7. درصورت موفقیت در آزمون های علمی و یا المپیادهای کشور ارائه اصل مدرک (به همراه یک سری روگرفت)
  8. در صورت تحصیل در مراکز استعداد های درخشان ارائه اصل مدرک مبنی بر تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان (به همراه یک سری روگرفت)
  9. درصورت داشتن ابداع و اختراع ارائه اصل مدرک مستند مبنی بر ثبت اختراع وابداع (به همراه یک سری روگرفت)
  10. برای فرزندان شهدا، آزادگان و یا جانبازان ارائه اصل مدرک (به همراه یک سری روگرفت)

اطلاعات مورد نیاز

1.      مدرک فارغ التحصیلی، مدرک رسمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.

2.      مجری آموزشی دوره ها وتعداد واحدهای هر رشته و مقطع تحصیلی مطابق با ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور و دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد.

3.      پذیرفته شدگان ملزم به حضور منظم و تمام وقت در همه کلاس های نظری و عملی، آزمایشگاه و دوره های مختلف هر رشته و مقطع تحصیلی می باشند.

4.      دانشجویان در صورت کسب نمرات ممتاز در طول تحصیل و آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی از تخفیف لازم در مورد شهریه برخوردار خواهند شد.

5.      هزینه دوره اعم از شهریه ثابت، متغییر، شهریه دروس پیش نیاز و دوره زبان انگلیسی و سایر هزینه های اقامتی به عهده دانشجویان خواهد بود.

6.       در صورت ضرورت برای تقویت پایه علمی و کسب موفقیت بیشتر، دروس پایه و پیش نیاز با هزینه دانشجویان ارائه می گردد.

7.      محل تشکیل کلاس ها دروس نظری و عملی در واحد پردیس خودگردان می باشد

8.      برگزاری آزمون های جامع طبق روال ضوابط آزمون های جامع کشوری می باشد.

9.      تدریس در پردیس خودگردان به زبان فارسی می باشد، منابع درسی دانشجویان به زبان انگلیسی است، به همین منظور از پذیرفته شدگان نهایی آزمون تعیین سطح زبان به عمل می آید و در صورت ضرورت کلاس های زبان فوق العاده برگزار می گردد.