شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 30 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام.

نمره تراز مهم است.


1392 / 10 / 11 

 

با سلام.

معدل برای مصاحبه مطرح بود. تراز معیار اصلی است.


1392 / 10 / 09 

 

با سلام.

تفاوت خاصی ندارد. منطقه ای که شانس کمتری دارد، تعداد کمتری نیز معرفی و پذیرش می شوند.


1392 / 10 / 11 

 

با سلام.

به نظر نمی رسد تراز خوبی باشد. احتمال قبولی کم است.


1392 / 09 / 22 

 

با سلام.

خیر، ظرفیت نهایی شعبه بین الملل کااشن در رشته پزشکی 35 تا 40 نفر می باشد.


1392 / 09 / 24 

 

با سلام.

در کاشان اسامی بیش از چند برابر ظرفیت اعلام شده است.


1392 / 09 / 24 

 

با سلام.

خیر، ظرفیت نهایی شعبه بین الملل کااشن در رشته پزشکی 35 تا 40 نفر می باشد.


1392 / 09 / 24 

 

با سلام.

به منطقه بستگی دارداحتمالا نمره مرزی باشد.


1392 / 10 / 07 

 

با سلام. با توجه به اینکه امسال، سال اول پذیرش در شعبه بین الملل کاشان می باشد، لذا نمی توان دقیقا پاسخ داد.


1392 / 06 / 12 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: