شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 27 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

امسال مصاحبه وجود ندارد.


1393 / 03 / 06 

 

با سلام

نمره تراز یا کل گذشته 8000 بوده است. رتبه مهم است. ولی برای مناطق مختلف متفاوت است.


1393 / 05 / 14 

 

با سلام

شعبه بین الملل کاشان رشته دندانپزشکی ندارد.


1393 / 05 / 12 

 

با سلام

رتبه بر حسب مناطق 1 - 2 -3 متفاوت می باشد. نمره تراز سال گذشته 8000 بوده است.


1393 / 05 / 12 

 

با سلام

در این خصوص با دانشگاه زاهدان تماس بگیرید. 


1392 / 10 / 24 

 

با سلام 

شعبه بین الملل کاشان رشته دندانپزشکی یا داروسازی ندارد.


1393 / 04 / 26 

 

با سلام

با این رتبه شانس قبولی کم یا خیلی ضعیف است.


1393 / 05 / 14 

 

با سلام

با رتبه 30000 شانس قبولی کم است. نمره تراز سال گذشته منطقه 3 حدود 7800 بوده است.


1393 / 05 / 11 

 

با سلام

تا چند روز آینده همه نمرات و رتبه ها در سایت شعبه اعلام می گردد.


1392 / 12 / 07 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: