شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 26 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

با این رتبه احتمال قبولی هست ولی نمره تراز با نمره کل سال گذشته 8000 بوده است.


1393 / 05 / 18 

 

با سلام

شعبه بین الملل کاشان رشته دندانپزشکی یا داروسازی ندارد. برای پزشکی نمره تراز یا کل 8000 برای سال گذشته بوده است.


1393 / 05 / 14 

 

باسلام

رشته ها بر حسب مناطق 1 - 2 -3 متفاوت است. نمره کل یا تراز 8000 قبولی سال گذشته بوده است.


1392 / 12 / 09 

 

باسلام

رشته ها بر حسب مناطق 1 - 2 -3 متفاوت است. نمره کل یا تراز 8000 قبولی سال گذشته بوده است.


1393 / 03 / 28 

 

با سلام

حداقل نمره قبولی سال گذشته حدود 8000 بوده است.


1393 / 05 / 16 

 

با سلام

حداقل نمره قبولی سال گذشته حدود 8000 بوده است.


1393 / 02 / 06 

 

باسلام

رشته ها بر حسب مناطق 1 - 2 -3 متفاوت است. نمره کل یا تراز 8000 قبولی سال گذشته بوده است.


1393 / 04 / 21 

 

با سلام،

امسال قبولی در شعب بین الملل متمرکز و مطابق دیگر رشته هاست.


1393 / 05 / 05 

 

با سلام

نمرات کل یا تراز حدود 8000 برای سال قبل بوده است.


1393 / 04 / 03 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: