شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 21 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

سهمیه منطقه 1: حدود 2000-2700

سهمیه منطقه 2: حدود 2700-4000


1394 / 03 / 04 

 

با سلام

سهمیه منطقه 1: حدود 2000-2700

سهمیه منطقه 2: حدود 2700-4000


1394 / 03 / 29 

 

با سلام.

سال گذشته نمره تراز ( 8000 ) حداقل نمره قبولی بوده است. ضمناً کاشان رشته دندان پزشکی در شعبه بین الملل ندارد.


1393 / 05 / 29 

 

با سلام.

بقیه شهرها اطلاع ند اریم. برای کاشان احتمال خیلی کم است.


1393 / 06 / 01 

 

با سلام.

سال گذشته نمره تراز ( 8000 ) حداقل نمره قبولی بوده است.


1393 / 05 / 31 

 

با سلام.

سال گذشته نمره تراز ( 8000 ) حداقل نمره قبولی بوده است.


1393 / 06 / 01 

 

با سلام.

سال گذشته نمره تراز ( 8000 ) حداقل نمره قبولی بوده است. ضمناً کاشان رشته دندان پزشکی در شعبه بین الملل ندارد.


1393 / 06 / 04 

 

با سلام.

سال گذشته نمره تراز ( 8000 ) حداقل نمره قبولی بوده است.


1393 / 05 / 28 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: