شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 19 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

برای سال قبل نمی توان نظر قطعی داد. شاید امسال افراد با تراز بالاتر کاشان را انتخاب و قبول شوند. این نمره تراز مرزی است.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

منظقه شما را نمی دانیم. نمره تراز شما تقریباً مرزی است.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

خیر. قبولی یک مرحله ای و بدون مصاحبه می باشد.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

پردیس رشته پرستاری ندارد.


1394 / 04 / 31 

 

با سلام

معدل مطرح نیست. پذیرش منطقه 3 محدود است. امکان پاسخ دقیق وجود ندارد. ضمناً نمره تراز خود را هم ننوشته اید.


1394 / 04 / 31 

 

با سلام

به نظر میرسد شانس قبولی با این نمره بخصوص در منطقه یک کم باشد.


1394 / 04 / 31 

 

با سلام

پذیرش سهیمه شاهد در پردیس محدود است. احتمال اینکه قبولی شما رابگیریم مقدور نیست.


1394 / 04 / 31 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: