شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 18 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

برای چه منطقه ای؟ این نمره نمره مرزی است.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

باید از مشاورین کمک بگیرید. شانس رشته پزشکی کم است.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

به نظر میرسد این نمره تراز زیاد مناسب پزشکی نیست


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

نمره تراز، رتبه منطقه، جهت ارائه اطلاعات کامل الزامی است.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

به نظر میرسد نمره شما مرزی باشد.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته دندانپزشکی و داروسازی ندارد.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته دندانپزشکی ندارد.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

نمره تراز، منطقه و رتبه کل خود را قید نمایید.


1394 / 04 / 30 

 

با سلام

رشته ها فقط پزشکی است. باین رشته زیاد امیدی نیست.


1394 / 04 / 30 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: