شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 16 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته داروسازی و دندانپزشکی ندارد.


1394 / 05 / 01 

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته داروسازی و دندانپزشکی ندارد.


1394 / 05 / 02 

 

با سلام

با این رتبه و نمره تراز در سال گذشته قبولی امکانپذیر نبوده است. برای سال جدید احتمال آن ضعیف است.


1394 / 05 / 02 

 

با سلام

در سایت پردیس چنین نمراتی نیست. اطلاعات همگی مربوط به سال های قبل است. رتبه 7000 اگر در مناطق 1 و 2 باشد احتمال قبولی خیلی ضعیف است.


1394 / 05 / 02 

 

با سلام

احتمال قبولی با این رتبه ضعیف است.


1394 / 05 / 02 

 

با سلام

اگر این رتبه در منطقه 1 و 2 باشد، خیر. نمره تراز و منطقه مهم است.


1394 / 05 / 02 

 

با سلام

با این رتبه احتمال قبولی ضعیف است. ضمناً دانشگاه علوم پزشکی کاشان داروسازی ندارد.


1394 / 05 / 03 

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته دندانپزشکی و داروسازی ندارد. از نمرات سایر پردیس ها اطلاع نداریم.


1394 / 05 / 03 

 

با سلام

باید از سازمان سنجش سوال کنید. ملاک نمره تراز است.


1394 / 03 / 16 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: