شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 15 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

رتبه خود را نوشته اید. نمره شما مرزی است.


1394 / 05 / 04 

 

با سلام

احتمالاً بلی. رتبه را ننوشته اید.


1394 / 05 / 04 

 

با سلام

با این نمره تراز برای مناطق 1 و 2 احتمال قبولی خیلی ضعیف است.


1394 / 05 / 01 

 

با سلام

انتخاب رشته را با مشاورین و بر اساس اطلاعات سازمان سنجش انجام دهید. سهمیه شاهد و ایثارگران محدود است. امکان قضاوت بر اساس رتبه مشکل است ولی بر اساس نمره تراز شما احتمال قبولی ضعیف است.


1394 / 05 / 01 

 

با سلام

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان رشته داروسازی و دندانپزشکی ندارد. برای رشته پزشکی احتمال قبولی خیلی ضعیف است.


1394 / 05 / 01 

 

با سلام

احتمال قبولی ضعیف است.


1394 / 05 / 01 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: