شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کاشان kaums
                        
جستجو برای:   جستجو در:  
موارد يافته شده : 366 - صفحه 12 از 37   ::: صفحه جاری :   1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37

 

با سلام

در پردیس خودگردان این دانشگاه با این تراز احتمال قبولی بسیار کم است.


1394 / 05 / 04 

 

با سلام

به نظر میرسد این نمره برای قبولی منطقه 3 مناسب باشد.


1394 / 05 / 04 

 

با سلام

پذیرش منطقه 3 محدود است. اظهار نظر مشکل است.


1394 / 05 / 05 

 

با سلام

به نظر میرسد شانس قبولی کم است.


1394 / 05 / 05 

 

با سلام

با این نمره شانس قبولی دارید. انتقال در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان مطلقا امکانپذیر نسیت.


1394 / 05 / 06 

  ارسال سوال:

نام:


ایمیل:
   

سوال: